Đăng nhập Đăng ký

VÒNG QUAY TRÂU VÀNG

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tham Hong Nguyễn Trúng 129 Kim Cương 16 phút trước
Nguyễn Linh Trúng 259 Kim Cương 17 phút trước
Tha Hoàng Trúng 5999 Kim Cương 23 phút trước
Huy Xì Po Trúng 259 Kim Cương 26 phút trước
Tuan Kiet Trúng 259 Kim Cương 39 phút trước
Nguyễn Linh Trúng 259 Kim Cương 49 phút trước
Bin Vo Trúng 259 Kim Cương 51 phút trước
Tri Dang Trúng 369 Kim Cương 51 phút trước
Tên Có Nhớ Trúng 2999 Kim Cương 55 phút trước
Hoang Nhat Do Trúng 5999 Kim Cương 1 giờ trước
Mỹ Xuyên Trúng 369 Kim Cương 1 giờ trước
Trang Su's Trúng 5999 Kim Cương 1 giờ trước
Va Và Trúng 5999 Kim Cương 1 giờ trước
Xưa Phán Trúng 5999 Kim Cương 1 giờ trước
Liên Đội Hiền Lương Trúng 5999 Kim Cương 1 giờ trước
Trung Nguyễn Trúng 2999 Kim Cương 1 giờ trước
Nguyễn Thị Chuyên Trúng 5999 Kim Cương 1 giờ trước
Ngô Đạt Trúng 5999 Kim Cương 1 giờ trước
Đặng Khôi Trúng 129 Kim Cương 1 giờ trước
Gia Bao Nguyen Trúng 129 Kim Cương 1 giờ trước
Minh Đức Trúng 2999 Kim Cương 2 giờ trước
Đặng Thị Thanh Thuỳ Trúng 5999 Kim Cương 2 giờ trước
Nho Le Quang Trúng 2999 Kim Cương 2 giờ trước
Nguyễn Lan Trúng 129 Kim Cương 2 giờ trước
Duy Khang Trúng 259 Kim Cương 2 giờ trước
Nguyễn M.Đình Trúng 2999 Kim Cương 2 giờ trước
Duy Long Trúng 369 Kim Cương 2 giờ trước
HienThi Pham Trúng 259 Kim Cương 2 giờ trước
Dat Tran Trúng 129 Kim Cương 3 giờ trước
Nguyễn Huyền Trúng 259 Kim Cương 3 giờ trước
Xem thêm