Đăng nhập Đăng ký

VÒNG QUAY AK RỒNG XANH

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Phạm Đức Quang Trúng 10000 Kim Cương 11 phút trước
Nguyễn Đình Hiếu Trúng 5000 Kim Cương 13 phút trước
Chuyen Nguyen Trúng 100 Kim Cương 18 phút trước
Huỳnh Võ Tú Nhi Trúng 1000 Kim Cương 21 phút trước
Ninh HảigtaV Trúng 10000 Kim Cương 35 phút trước
Dung Hoang Trúng 7000 Kim Cương 38 phút trước
Châu Nguyễn MẢNH GHÉP AK RỒNG XANH 40 phút trước
Trí Phạm Trúng 350 Kim Cương 49 phút trước
Ho Hoang Gai Trúng 3000 Kim Cương 56 phút trước
Đức Bình Trúng 10000 Kim Cương 58 phút trước
Bach Huynh Trúng 7000 Kim Cương 1 giờ trước
Huỳnh Nhựt Trúng 7000 Kim Cương 1 giờ trước
Ko Có Tiền Đz Trúng 10000 Kim Cương 1 giờ trước
Đức Huy Trúng 3000 Kim Cương 1 giờ trước
10987 Trúng 1000 Kim Cương 2 giờ trước
Ngọc Mẫn Trúng 350 Kim Cương 2 giờ trước
Hừ Yanghồ Trúng 5000 Kim Cương 2 giờ trước
Thư Dayy Trúng 7000 Kim Cương 2 giờ trước
Nguyên Chưa Bồ Trúng 100 Kim Cương 2 giờ trước
As Trúng 1000 Kim Cương 2 giờ trước
Trần Đăng Minh MẢNH GHÉP AK RỒNG XANH 2 giờ trước
Huy Lê MẢNH GHÉP AK RỒNG XANH 2 giờ trước
Trong Nguyen Trúng 100 Kim Cương 2 giờ trước
Nguyen Manh Trúng 1000 Kim Cương 3 giờ trước
Huyền Hieu Trúng 10000 Kim Cương 3 giờ trước
Kim Chi Trúng 7000 Kim Cương 3 giờ trước
Trường Nhật Trúng 100 Kim Cương 3 giờ trước
Anh Tuan Nguyen Tran Trúng 3000 Kim Cương 3 giờ trước
Gato Thúy Hoa Trúng 100 Kim Cương 3 giờ trước
dangtretrau Trúng 10000 Kim Cương 4 giờ trước
Xem thêm