Đăng nhập Đăng ký

Vòng Quay SIÊU XE

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Lê Thị Hải Vân 12000 Kim cương 3 phút trước
Tuấn Phạm Tuấn 150 Kim Cương 13 phút trước
Khánh Duy Duy Phan Siêu Xe 28 phút trước
Thuần Idol Siêu Xe 47 phút trước
Hieu Nguyen 3000 Kim cương 51 phút trước
Kiều Oanh 470 Kim cương 52 phút trước
Sên Gày 150 Kim Cương 53 phút trước
phạm anh tuấn Siêu Xe 1 giờ trước
Zins pham Siêu Xe 1 giờ trước
Trần Huy 3000 Kim cương 2 giờ trước
Trí Huỳnh 470 Kim cương 2 giờ trước
Hà'a Thu'u 150 Kim Cương 2 giờ trước
Thảo Phương 470 Kim cương 2 giờ trước
Vy Đũy Siêu Xe 2 giờ trước
Nguyễn Minh Phi 12000 Kim cương 2 giờ trước
Trần Đức Trung 2000 Kim Cương 3 giờ trước
tramtretrau 1000 Kim Cương 3 giờ trước
Nguyễn Hoàng 470 Kim cương 3 giờ trước
Đời Vô Vọng 3000 Kim cương 3 giờ trước
Lữ BốĐz Phạm 1000 Kim Cương 3 giờ trước
Hii Huy 470 Kim cương 3 giờ trước
Nguyễn Tiến Ánh 1000 Kim Cương 3 giờ trước
master 2000 Kim Cương 3 giờ trước
Hội Ngọc 2000 Kim Cương 4 giờ trước
He Yong 470 Kim cương 4 giờ trước
Huy Con 2000 Kim Cương 4 giờ trước
Minh Vu 1000 Kim Cương 4 giờ trước
Nguyễn Đắc Phóng 2000 Kim Cương 4 giờ trước
Mạnh Ok 3000 Kim cương 5 giờ trước
Đèn Đêm 470 Kim cương 5 giờ trước
Xem thêm