Đăng nhập Đăng ký

Vòng Quay Kẹo Ngọt

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Văn Ngoan 399 Kim Cương 4 phút trước
master 399 Kim Cương 8 phút trước
Viên Trường 4999 Kim Cương 14 phút trước
Nguyễn Tưởng 399 Kim Cương 20 phút trước
Ng Long 120 Kim Cương 26 phút trước
Nguyễn Trung Thành 120 Kim Cương 27 phút trước
Tuấn Tài Lê 19999 Kim Cương 35 phút trước
Phoong Do Dang 399 Kim Cương 39 phút trước
Nguyễn Quỳnh 399 Kim Cương 55 phút trước
Nguyễn Nobita 120 Kim Cương 58 phút trước
Linh Chi 19999 Kim Cương 1 giờ trước
Cái Thi Thắm Thăm 5999 Kim Cương 1 giờ trước
Hỏi Làm Gì 2520 Kim Cương 2 giờ trước
Tên Ko 399 Kim Cương 2 giờ trước
tuananh11 12499 Kim Cương 2 giờ trước
Chuc Luong 399 Kim Cương 2 giờ trước
Kiet123 2520 Kim Cương 2 giờ trước
Duyên Thùy Nguyễn 19999 Kim Cương 2 giờ trước
Thom Luu 4999 Kim Cương 2 giờ trước
Bảo an 399 Kim Cương 2 giờ trước
Nguyễn Kiệt 120 Kim Cương 2 giờ trước
Phuong Dung 12499 Kim Cương 2 giờ trước
Quang Hà 2520 Kim Cương 2 giờ trước
Hòa Phan 12499 Kim Cương 2 giờ trước
Hoàng Tân 5999 Kim Cương 3 giờ trước
Phạm Văn Nhân 19999 Kim Cương 3 giờ trước
Ng À Nh 4999 Kim Cương 3 giờ trước
Châu Bảo Nguyễn 2520 Kim Cương 3 giờ trước
Nguyễn Huy Phần quà đặc biệt 3 giờ trước
Kim Anh Hoàng 19999 Kim Cương 3 giờ trước
Xem thêm